Vi löser era utmaningar inom Samhällsbyggnad

 

 

Aktuella projekt

 • Projektering

  Storlien Handelscentrum

  Arctan har fått i uppdrag att projektera mark och VA-ledningar för ett nytt handelscentrum i Storlien.

 • Samhällsplanering

  Hovdedalen, Vemdalsskalet

  Arctan har för Hovdedalen Holding AB tagit fram en detaljplan för fritidshusbebyggelse i ett exklusivt läge i direkt anslutning till Vemdalsskalets alpina skidanläggning

 • Projektering

  Överföringsledning Hemavan

  I uppdraget utför Arctan detaljprojektering av ca 6 km vattenledning plus markprojektering runt vattenverket. Projektet beräknas vara färdigbyggt under 2020.

Världens bästa jobb!

Tillstånds- och miljöspecialist till Östersund

Just nu söker vi en ny medarbetare som kan hjälpa oss med tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, samt att i övrigt delta i framtagande av förstudier, detaljplaner m.m.