Projektering av mark och VA-ledningar

Arctan har fått i uppdrag att projektera mark och VA-ledningar för ett nytt handels­centrum i Storlien.

Detaljplan och nybyggnads­kartor

Arctan har fått i uppdrag att projektera mark och VA-ledningar för ett nytt handelscentrum i Storlien.

I uppdraget ingår även att projektera för en ny cirkulationsplats på väg 651(Vintergatan).

År2019
KundStorlien Handelscentrum
Projektering mark och VA-ledningar