Detaljplan för fritidshus­bebyggelse i Hovdedalen

Arctan har för Hovdedalen Holding AB tagit fram en detalj­plan för fritidshus­bebyggelse i ett exklusivt läge i direkt anslutning till Vemdals­skalets alpina skid­anläggning.

Detaljplan och nybyggnads­kartor

Arctan har för Hovdedalen Holding AB tagit fram en detaljplan för fritidshusbebyggelse i ett exklusivt läge i direkt anslutning till Vemdalsskalets alpina skidanläggning.

Planen har möjliggjort avstyckning av 83 st. enskilt liggande fastigheter samt ett större kvarter med tätare bebyggelse. Under arbetet med detaljplanen har Arctan genomfört fältmätning och upprättat grundkarta, genomfört översiktlig vägstudie, studerat dagvattenhantering, ansökt och erhållit dispens från artskyddsförordningen samt upprättat förteckning över fastighetsrättsliga förhållanden i området.

Under genomförandet av planen har Arctan hjälpt exploatören med att erhålla tillåtlighet för vattenverksamhet för byggande av väg samt tillstånd för att utföra exploateringsåtgärder inom Vemdalsskalets vattenskyddsområde.

Arctan har även tagit fram nybyggnadskartor för området.

År2019
KundHovdedalen Holding AB
Detaljplan för fritidshus