Överförings­ledning Hemavan

I uppdraget utför Arctan detalj­projektering av ca 6 km vatten­ledning plus mark­projektering runt vattenverket. Projektet beräknas vara färdig­byggt under 2020.

Detalj- och mark­projektering

Storumans kommun är i behov av att säkra vattenförsörjningen i Hemavan. På grund av den stora exploateringen i området så måste en ny vattentäkt tas fram.

Arctan har i samarbete med Sweva i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för vattenöverföringsledningar och ett nytt vattenverk. I uppdraget utför Arctan detaljprojektering av ca 6 km vattenledning plus markprojektering runt vattenverket. Projektet beräknas vara färdigbyggt under 2020.

Färdigt2020
KundStorumans Kommun
Detalj- och markprojektering