GC-väg mellan Granö och Tegsnäset

Projektet är en total­entreprenad och Arctan utför all väg- och mark­projektering åt PEAB som är total­entreprenör.

Väg- och mark­projektering

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Granö och Tegsnäset för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanter längs E12. Vägsträckan är 4,6 kilometer lång och GC-vägen kommer att byggas både som friliggande och som kantstensbunden.

Projektet är en totalentreprenad och Arctan utför all väg- och markprojektering åt PEAB som är totalentreprenör.

År2018
KundPeab Anläggning AB
Väg- och markprojektering