Bo Klok Bergslyckan – Skellefteå

Arctan har tagit fram bygglovs­handling och bygghandling för mark och VA.

Projektering av bostads­område

Området för bostäder ligger cirka 1,5 kilometer öster om Skellefteå centrum. Det är ett fint kuperat område med Getberget i norr och Mullberget i söder.

BoKlok håller på att uppföra 36 bostadsrätter i området. Arctan har tagit fram bygglovhandling och bygghandling för mark och VA.

År2018
KundBoKlok Housing AB
Bo Klok Bergslyckan