Pågående och avslutade projekt

Vi erbjuder rätt tjänst och produkt genom rätt kompetens, delaktighet och tillgänglighet. 

Projekt

 • Projektering

  Storlien Handelscentrum

  Arctan har fått i uppdrag att projektera mark och VA-ledningar för ett nytt handelscentrum i Storlien.

 • Samhällsplanering

  Hovdedalen, Vemdalsskalet

  Arctan har för Hovdedalen Holding AB tagit fram en detaljplan för fritidshusbebyggelse i ett exklusivt läge i direkt anslutning till Vemdalsskalets alpina skidanläggning

 • Projektering

  Överföringsledning Hemavan

  I uppdraget utför Arctan detaljprojektering av ca 6 km vattenledning plus markprojektering runt vattenverket. Projektet beräknas vara färdigbyggt under 2020.

 • Projektering

  GC-väg mellan Granö och Tegsnäset

  Projektet är en totalentreprenad och Arctan utför all väg- och markprojektering åt PEAB som är totalentreprenör.

 • Projektering

  Bo Klok Bergslyckan – Skellefteå

  Arctan har tagit fram bygglovhandling och bygghandling för mark och VA.